Гидролиз карбоната железа (III) Fe2(CO3)3

Молекулярное уравнение
Fe2(CO3)3 + 3HOH ⇄ 2Fe(OH)3 + 3CO2