Задание 1

Напишите формулы карбоната магния, гидрокарбоната железа (II), сульфата железа (III), гидрофосфата кальция, основного хлорида магния.

Ответ

MgCO3 – карбонат магния

Fe(HCO3)2 – гидрокарбонат железа (II)

Fe2(SO4)3 – сульфат железа (III)

CaHPO4 – гидроортофосфат кальция

MgOHCl – основный хлорид магния

1
11