Задание 3

Назовите следующие соли: NaCl, Al(NO3)3, K3PO4, Na2SO4, Na2S, Na2SO3, FeSO4, AgNO3, Fe2(SO4)3, Na2CO3, NaHCO3.

Ответ

NaCl – хлорид натрия

Al(NO3)3 – нитрат алюминия

K3PO4 – фосфат калия

Na2SO4 – сульфат натрия

Na2S – сульфид натрия

Na2SO3 – сульфит натрия

FeSO4 – сульфат железа (II)

AgNO3 – нитрат серебра (I)

Fe2(SO4)3 – сульфат железа (III)

Na2CO3 – карбонат натрия

NaHCO3 – гидрокарбонат натрия

1
11