5-131

Предложите способ получения: а) карбоната натрия из гидрокарбоната натрия; б) гидрокарбоната натрия из карбоната натрия; в) карбоната натрия из гидроксида натрия; г) гидрокарбоната натрия из гидроксида натрия.

Реклама

Ответ

а) NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O

б) CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2

в) 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

г) NaOH + CO2 = NaHCO3

1
11
Реклама